Skip to content

E-DEMOCRACY IS E-DIALOG AND E-VOTING

September 14, 2017

WE ARE NOT SHEEP, WE DONT NEED LEADERS Version 3

E-DEMOCRACY IS E-DIALOG AND E-VOTING  

in light English, Svenska, Ελληνικα und Deutsch

When will the association’s website be interactive for e-dialogue, e-voting on human E-CONSTITUTIONAL LAWS and e-rules (Nomocracy, The rule of law, not diplomatic nonsense “rights”). When should we introduce Spanish? as inevitable universal language? When all associations (including party associations) will become e-democratic, where each member is both chairman, secretary, treasurer, auditor and so on. beside a formal old-fashioned board (but not with members sheep)? Many equate “democracy” with “politics” or “party politics”. The common sense says that democracy is dialogue and voting with emphasis on voting issues and decisions. Not to talk about voting, is like playing soccer without wanting to score goals. Which association should be the first to practice digital voting on issues? Now it’s time, with an e-vote, to tear down the representative democracy. Why you not do it? When will you do it? What are you waiting for as there is no reason or need to wait? I do not vote for any person to represent me and to direct me, I do not want to be an animal now.
e-democracy, evolution model of the Pangea. Who will rule? Constructive criticism and proposal of abolishing nationalism as soon as possible!
¡ Hermanas y hermanos de Pangea, uníos con una sola lengua y una sola cultura universal! Pronto, globalización, derechos humanos, igualdad económica y e-democracia, son cosas imposibles sin un referéndum para una sola simple y melodica lengua universal.
Who will rule? Who should own? Private or universal? board of directors-dictatorship? For how long? The alternative is e-board based on transparent information, dialogue and e-voting. The old authoritative association model with authoritative president, secretary, accountant, auditor, and members “sheep” or “consumers” is well suited to commercial activity. To our great disappointment, many non-profit low-educated union members without great interest in human rights and universal laws, are not willing to discuss philosophical ideas and experimenting with alternative ideas for an e-board-model for any kind of associations. It is a matter of time when using the internet, all associations (including party associations) shall become e-democratic, where every member is both the president, secretary, treasurer, auditor, and so on in addition to a formal, old-fashioned board. Today, not all members can participate in such a board of directors. The poor of Pangea do not need assistance in the form of humiliating handouts, they need to create laws by themselves about the same status as we have. Please create the basic law model and the e-board model of the Pangea. The simple universal language is absolutely necessary and inevitable, then an e-vote on the law of 12-year compulsory education and the law on mandatory 4-hour day. Systems, rules and laws, after the member e-vote, could be changed and adapted to the development of society. In the meantime, I am looking for friends with high ideological education and great interest in political philosophy, human rights and universal laws to experiment with such an e-association. The future of ideology is Digital Direct Democratic (DDD), a simple universal language and universal laws. It is our e-voted-laws, neither military personnel, the market, the left or the right wing or the left-right alliance who will rule! Please friends, stop giving your vote to individuals and forget about president Trump, Chairman Mao, Tsar Putin and all the Presidents! For how long board-dictatorship? Who will rule? We certainly do not rely on boards of a few individuals, our laws will rule. Hope you want to e-vote on universal fundamental laws. Please respond and comment on this proposal. This is my political choice voice. Please! Create the evolution model for Pangea and amend the name United Nations into UNITED PANGEA. Good Luck, wishes president Fred, fred.blomson@gmail.com, Aten 7 April 1937 political philosopher, http://www.equalitynow.eu, http://www.un.org

E-DEMOCRACY DREAM
I have e- dream I have e- wish,
Brothers and sisters, no poor and no rich,
Peace, job, school and a house now,
is that possible today ? Can you tell me how ?
We can e-vote rule,
only justice, does Pangea wonderful,
Fred Blomson

engelska_0
LA LENGUA UNIVERSAL UNE Y CREA ALTRUISMO Y LIBERTAD

S V E N S K A :  E-DEMOKRATI ÄR E-DIALOG OCH E-OMRÖSTNING

När skall föreningens webbsida bli interaktiv för e-dialog och e-omröstning om mänskliga E-GRUNDLAGAR och e-regler (Nomocracy, “The rule of law”, inte diplomatiska nonsens “rättigheter”)? När skall vi oundvikligt införa spanskan(?) som universellt språk?

Många likställer “demokrati” med “politik” eller “partipolitik”. Det sunda förnuftet säger att demokrati är dialog och omröstning med betoning på omröstning om lagar och beslut. Att inte prata om e-omröstning är som att spela fotboll utan att vilja göra mål. Vilken förening skall vara först att praktisera digital omröstning i sakfrågor? Nu är det dax att med en e-omröstning, riva den representativa demokratin. Varför gör du det inte? När ska du göra det? Vad väntar du på eftersom det finns ingen anledning att vänta? Jag röstar inte på någon människa att företräda mig och att styra mig, jag vill inte vara ett djur numera.
E-demokrati evolutionsmodell för Pangea.Vem skall styra? Konstruktiv kritik och förslag att avskaffa nationalismen snarast!
¡Hermanas y hermanos de Pangea, uníos con una sola lengua y una sola cultura universal! Pronto, globalización, derechos humanos, e-democracia y igualdad económica, son cosas imposibles sin un referéndum para una sola simple y melodica lengua universal.
Vem skall styra? Vem skall äga? Privat eller universellt? Styrelse-diktatur? Hur länge till? Alternativet är e-föreningsstyrelse baserad på transparent information, dialog och e-omröstning. Den gamla autoritära föreningsmodellen med autoritär ordförande, sekreterare, kassor, revisor och medlemmar “får” eller “konsumenter” passar bra till en kommersiell verksamhet. Till vår stora besvikelse många föreningsmedlemmar utan stort intresse för mänskliga rättigheter politisk filosofi och universella lagar, är inte villiga att diskutera filosofiska idéer och att experimentera med alternativa idéer för en e-styrelsemodell för alla sorts föreningar. Det är en tidsfråga när med hjälp av internet, alla föreningar (inklusive partiföreningar) skall bli e-demokratiska, där varje medlem är både ordförande, sekreterare, kassör, revisor o.s.v. vid sidan av en formell gammaldags styrelse. Idag kan inte alla medlemmar delta i en sådan e-föreningsstyrelse. Pangeas fattiga behöver inte bistånd i form av förödmjukande allmosor, dom behöver att rösta fram lagar om samma status som vi har. Var god skapa grundlagmodellen och e-styrelsemodellen för världen. Det enkla universella språket är absolut nödvändigt och oundvikligt, sedan en e-omröstning om en lag för 12-års obligatorisk utbildning och lag om obligatorisk 4-timmars arbetsdag. System, regler och lagar skall, efter medlemsomröstning, kunna ändras och anpassas till samhällets utveckling. Under tiden söker jag vänner med hög ideologisk utbildning och stort intresse för politisk filosofi, mänskliga rättigheter och universella lagar att experimentera med en sådan e-förening. Framtidens ideologi är Digital Direkt Demokratisk (DDD), ett universellt språk och universella lagar. Det är våra lagar, varken Militärer, Marknaden, Vänstern, Samlingen eller Högern som skall styra! Var god, sluta ge din röst till personer och glöm president Trump, ordförande Mao, tsaren Putin och alla presidenter! Hur länge till styrelse-diktatur? Vem skall styra? Vi litar absolut inte på personstyrelser, det är våra lagar som skall styra. Hoppas att du vill e-rösta på universella grundlagar. Var god svara och kommentera detta förslag. Detta utgör min politiska valröst. Skapa evolutionsmodellen för Pangea och ändra UN-namnet till UNITED PANGEA. Lycka till, önskar ord – förande Fred,  fred.blomson@gmail.com, Aten 7 April 1937 political philosopher, http://www.equalitynow.eu, http://www.un.orgpowertothepeople

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α :    Ε-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ Ε-ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Ε-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Πότε θα γινει η ιστοσελιδα του συλλόγου διαδραστικη για τον ηλεκτρονικό διάλογο, την ηλεκτρονική ψηφοφορία για ανθρώπινους  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ και  κανόνες (Νομοκρατία, Κράτος δικαίου, όχι διπλωματικά ανοητα “δικαιώματα”). Πότε θα κανουμε τα ισπανικά (;) αναπόφευκτη παγκόσμια γλώσσα; Όλες οι ενώσεις (συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων των κομμάτων) θα γίνουν ηλεκτρονικές, όπου κάθε μέλος θα είναι και πρόεδρος, γραμματέας, ταμίας, ελεγκτής κ.ο.κ. δίπλα σε ένα επίσημο ντεμοντέ διοικητικό συμβούλιο (αλλά όχι με μελη πρόβατα); Πολλοί εξισώνουν τη «δημοκρατία» με την «πολιτική» ή την «κομματική πολιτική». Η κοινη λογικη λεει οτι δημοκρατία είναι διάλογος και ψηφοφορία με έμφαση στην ψηφοφορία για νομους και αποφασεις. Το να μην μιλάς για ψηφοφορία είναι σαν να παίζεις ποδόσφαιρο χωρίς να θέλεις να σκοράρεις. Ποιος συλλογος θα είναι ο πρώτος που θα ασκήσει ψηφιακή ψηφοφορία επί θεμάτων; Τώρα με την πληροφορικη τεχνολογια πρεπει με ενα e-δημοψηφισμα να καταργησουμε την αντιπροσωπευτική δημοκρατία και να αφισουμε τους νομους μας να κυριαρχουν. Γιατί δεν το κάνεις; Ποτε θα το κανεις; Τι περιμενεις αφου δεν υπάρχει λόγος να περιμενεις; Εγω δεν ψηφίζω κανεναν ανθρώπο να με εκπροσωπει και να με κυβερναει! Δεν θελω τωρα πλεον να ειμαι ζωον.
Μοντελο εξελιξης της e-δημοκρατιας της Πανγαιας. Ποιος θα κυριαρχεί; Εποικοδομητική κριτική και προταση για την κατάργηση του εθνικισμού το συντομότερο δυνατόν!
¡ Hermanas y hermanos de Pangea, uníos con una sola lengua y una sola cultura universal! Pronto, globalización, derechos humanos, igualdad económica y e-democracia, son cosas imposibles sin un referéndum para una sola simple y melodica lengua universal.
Ποιος θα κυβερναει ; Ποιος πρέπει να κατεχει ; Ιδιωτική ή οικουμενική κατοχή ; Δικτατορικο διοικητικό συμβούλιο ; Για ποσο καιρο ; Η εναλλακτική λύση είναι διοικητικό συμβούλιο που βασίζεται σε διαφανη πληροφορηση, διάλογο και ηλεκτρονική ψηφοφορia. Το παλιό αυθεντικό μοντέλο του δικτατορικου συμβουλιου με δικτατορα πρόεδρο, γραμματέα, λογιστή, ελεγκτή και μέλη “πρόβατα” ή “καταναλωτές” είναι κατάλληλο για εμπορική δραστηριότητα. Η απογοήτευσή μας ειναι μεγάλη αφου πολλά μέλη με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, χωρίς μεγάλο ενδιαφέρον για πολιτική φιλοσοφια, ανθρώπινα δικαιώματα και οικουμενικούς νόμους, δεν είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν για προοδο και να πειραματιστούν με εναλλακτικές ιδέες για ένα μοντελο ηλεκτρονικου διοικητικου συμβούλιου για οποιεσδήποτε συλλογο. Είναι θέμα χρόνου το ποτε ολοι οι συλλογοι και τα κομματα θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για ηλεκτρονικές ψηφοφοριες, όπου κάθε μέλος θα είναι ταυτόχρονα πρόεδρος, γραμματέας, ταμίας, ελεγκτής κ.ο.κ., παραλληλα με ένα επίσημο παλιομοδίτικο συμβούλιο. Σήμερα, δεν μπορούν όλα τα μέλη να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο διοικητικό συμβούλιο. Οι φτωχοί της πανγαιaς δεν χρειάζονται βοήθεια με τη μορφή ταπεινωτικης ελεημοσυνης, χρειάζονται να ψηφισουν νόμους για ισο βιωτικο επιπεδο με εμας! Φιλοι της ελευθεριας, της ειρηνης και της ισοτητας, δημιουργήστε το μοντελο e-συμβουλιου και το μοντελο των συνταγματικων νομων της πανγαιας. Η e-ψηφοφορια για την οικουμενικη γλώσσα είναι απολύτως απαραίτητη και αναπόφευκτη, μετα ακολουθει e-ψηφοφορία για το νόμο της 12ετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης και ο νόμος για την υποχρεωτική 4ωρη εργασια. Τα συστήματα, οι κανόνες και οι νόμοι, με e-δημοψηφισμα, μπορούν να αλλάζουν και να προσαρμοζονται στην ανάπτυξη της κοινωνίας. Εν τω μεταξύ, αναζητώ φίλους με υψηλή ιδεολογική εκπαίδευση και μεγάλο ενδιαφέρον για την πολιτική φιλοσοφία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους οικουμενικους νόμους για εφαρμογη συλλογου με e-συμβουλιο. Το μέλλον της ιδεολογίας είναι η ψηφιακή άμεση δημοκρατια (DDD democracia directa digital), μια απλη παγκόσμια γλώσσα (espaniol ?) και οικουμενικοι νόμοι. Οι νόμοι μας θα κυβερνουν, ουτε οι στρατιωτικοι, ουτε η αγορά, η αριστερα, η δεξιά πτέρυγα ουτε η αριστεροδεξια συνκυβερνηση! Φιλοι παρακαλώ, σταματήστε να δινετε την ψήφο σας σε άτομα και ξεχάστε τον πρόεδρο Trump, τον Πρόεδρο Μάο, τον Τζάρο Πούτιν και όλους τους Προέδρους! Για πόσο καιρό η δικτατορία του συμβουλίου; Ποιος θα κυβερναει; Σίγουρα δεν εμπιστευόμαστε διοικητικα συμβουλια μερικων ατομων. Οι νόμοι μας θα κυβερνούν. Ελπίζω να θέλετε να ψηφίζετε ηλεκτρονικά τους παγκόσμιους θεμελιώδεις νόμους. Απαντήστε και σχολιάστε αυτή την πρόταση. Αυτή είναι η πολιτική μου ψηφος. Τροποποιήστε το όνομα του ΟΗΕ σε ΕΝΩΜΕΝΗ ΠΑΝΓΑΙΑ. Καλή τύχη, ευχεται ο πρόεδρος Fred, fred.blomson@gmail.com, Aten 7 Απριλίου 1937 πολιτικός φιλόσοφος, http://www.equalitynow.eu, http://www.un.org

Maprl
UNIVERSAL CIVILIZATION, THE FUTURE IS HERE! ABOLISH NATIONALISM!

D E U T S C H:    E-DEMOKRATIE IST E-DIALOG UND E-ABSTIMMUNG

Wann wird die Website des Vereins für den E-Dialog interaktiv werden, e-Voting über menschliche E-CONSTITUTIONELLE GESETZE und E-Regeln (Nomokratie, “The rule of law”, Rechtsstaatlichkeit, nicht diplomatische unsinnige “Rechte”). Wann werden wir zu Spanisch (?) als unvermeidliche universelle sprache wechseln ? Wenn alle Verbände (einschließlich Parteiverbände) e-demokratisch werden, wo jedes Mitglied sowohl Vorsitzender, Sekretär, Schatzmeister, Auditor und so weiter ist. neben einem formalen altmodischen Leitung (aber nicht mit Mitgliedern Schafe)?Viele gleichsetzen “Demokratie” mit “Politik” oder “Parteipolitik”. Der gesunde Menschenverstand sagt dass Demokratie ist Dialog und Abstimmung mit Schwerpunkt auf Abstimmung über Gesetze und Entscheidungen. Nicht über die Abstimmung zu sprechen, ist wie Fußball spielen, ohne Punkte zu erzielen. Welche Vereinigung sollte die erste sein, die die digitale Abstimmung bei Fragen praktiziert? Jetzt ist es an der Zeit, mit einer e-Abstimmung die repräsentative Demokratie abzureißen. Warum machen Sie das nicht? Wann werden Sie es machen? Worauf warten Sie, wenn es gibt keinen Grund oder muss zu warten? Ich stimme nicht für irgendeine Person, um mich zu vertreten und mich zu leiten, ich will jetzt kein Tier sein.e-Demokratie, Evolutionsmodell der Pangea. Wer wird regieren? Konstruktive Kritik und Vorschlag, den Nationalismus so schnell wie möglich abzuschaffen!¡Hermanas y hermanos de Pangea, uníos con una sola lengua y una sola cultura universal! Pronto, globalización, derechos humanos, igualdad económica y e-democracia, Son cosas imposibles sin un referéndum para una sola simple y melodica lengua universal.

Wer wird regieren? Wer sollte besitzen? Privat oder universell? Board of Directors-Diktatur? Für wie lange? Die Alternative ist e-Board auf der Grundlage von transparenten Informationen, Dialog und e-Voting. Das alte autoritäre Assoziationsmodell mit autoritär Präsident, Sekretär, Buchhalter, Wirtschaftsprüfer und Mitgliedern “Schafe” oder “Konsumenten”, eignet sich gut für kommerzielle Aktivitäten. Zu unserer großen Enttäuschung haben viele Mitglieder des Vereins kein großes Interesse an Menschenrechten und universellen Gesetzen und sind nicht bereit, philosophische Ideen zu diskutieren und mit alternativen Ideen für ein e-Board-Modell für jede Art von Assoziationen zu experimentieren. Es ist eine Frage der Zeit wenn bei der Nutzung des Internets, alle Verbände (einschließlich Parteiverbände) werden e-demokratisch, wo jedes Mitglied sowohl Vorsitzender, Sekretär, Schatzmeister, Buchhalter neben einem formalen altmodischen Vorstand ist. Heute können nicht alle Mitglieder an einem solchen Vorstand teilnehmen. Pangeas Armen brauchen keine Hilfe in Form von erniedrigenden Almosen, sie müssen selbst Gesetze über den gleichen Status schaffen wie wir haben. Bitte erstellen Sie das Grundgesetzmodell und das e-Board-Modell der Pangea. Die einfache universelle Sprache ist absolut notwendig und unvermeidlich, danach eine e-Abstimmung über das Gesetz der 12-jährigen obligatorischen Schulpflicht und das Gesetz über den obligatorischen 4-Stunden-Tag. Systeme, Regeln und Gesetze, nach der e-Abstimmung der Mitglieder, könnten geändert und an die Entwicklung der Gesellschaft angepasst werden. Mittlerweile suche ich Freunde mit hoher ideologischer Bildung und großem Interesse an politischer Philosophie, Menschenrechten und universellen Gesetzen, um mit einer solchen e-Assoziation zu experimentieren. Die Zukunft der Ideologie ist Digital Direct Democratic (DDD), eine einfache universelle Sprache (espaniol?) und universelle Gesetze. Es sind unsere e–Gesetze, weder militärisches Personal, der Markt, der linke oder der rechte Flügel oder die links-rechts Allianz, die regieren wird! Bitte, hört auf, eure Stimme den Leuten zu geben und Sie können vergessen Präsident Trump, Präsident Mao, Zar Putin und alle Präsidenten! Für wie lange Board-Diktatur? Wer wird regieren? Wir verlassen uns sicher nicht auf Leitung von einigen Einzelpersonen, unsere Gesetze werden herrschen. Hoffe, Sie wollen e-Abstimmung über universelle Grundgesetze. Bitte antworten und kommentieren Sie diesen Vorschlag. Das ist meine politische Wahl Stimme. Bitte! Ändere den Namen United Nations in VEREINIGTE PANGEA. Viel Glück, wünscht Präsident Fred, fred.blomson@gmail.com, Aten 7. April 1937 politischer Philosoph, http://www.equalitynow.eu, http://www.un.org

EU_Day_Prishtina-695

WE COSMOPOLITANS FACEBOOK

 

One Comment
  1. “Τα παντα ρει”, Heraklitos
    “Everything changes” Even traditions, religions, nations and nationalism…!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: